Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Katalog

Concept Laser M2

výrobce: Concept Laser
kat. číslo: M2
SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
SKLADOVÝ STROJ S KRÁTKOU DODACÍ LHŮTOUOdvětví
  Automobilová prototypová výroba
  Letecká výroba
  Výroba kostních náhrad a zubních protetik
  Výroba forem


Materiály produkční
  316L
  AlSi10Mg
  AlSi7Mg
  M300
  17-4 PH
  rematitan® CL
  Ti64 grade 23 CL
  Ni718 CL
  CoCrMo (F75)


Materiály vývojové
  CpTi grade 2 CL
  Ni625 CL
  remanium® star CL

Koncepce

Stroj střední velikosti pro prototypovou výrobu z ocelí, hliníkových a titanových slitin v automobilovém průmyslu (např. odlitků nebo plechových dílů), výrobu dílů z lehkých nebo žáruvzdorných slitin v leteckém odvětví, výrobu většího objemu zubních a kostních náhrad z CoCr a titanových slitin nebo obecně jakýchkoliv tvarově složitých výrobků. To vše díky nejširší škále použitelných materiálů.

 

Stroj má stavební komoru o půdorysu 250 x 250 mm a umožňuje stavět díly do výšky 350 mm. Stavební proces probíhá v uzavřené procesní komoře s řízenou cirkulací dusíkové nebo argonové atmosféry pro zajištění kvality spékání a odvodu spalin.

 

Pro výrobu dusíkové procesní atmosféry je možno dodat tichý generátor dusíku, který vyvine potřebné množství dusíku z dílenského tlakového vzduchu. V případě zpracování titanových slitin se pro zajištění argonové atmosféry a nepřerušovaný průběh stavby doporučuje připojení alespoň svazku lahví s automatickým přepínáním na záložní svazek. Pronájem argonového hospodářství si zajišťuje sám uživatel u dodavatelů, jako např. Messer Technogas.

 

Stroj má konstrukčně oddělené procesní a manipulační prostory, což je společným odlišujícím znakem všech strojů Concept Laser, který kromě zvýšené bezpečnosti zároveň přispívá k maximálnímu komfortu a hygieně práce se strojem. Uzavřený manipulační prostor s rukavicemi umožňuje nakládání s reaktivními materiály (Al, Ti) v ochranné atmosféře.

 

Také díky tomuto řešení byla konstrukce stroje navržena v souladu s ATEX Guideline II (category 3D, Zone 22) pro hořlavé a výbušné materiály.

 

Při volbě konfigurace stroje je možno volit kombinaci jednoho nebo dvou laserů s výkonem 400 W. Stroje Concept Laser jsou přizpůsobené pro snadnou a rychlou výměnu materiálu (v případě stabilních materiálů obvykle do 30 minut, v případě lehkých reaktivních materiálů do 2 hodin).

 

Produktivitu a zajištění stavby lze ještě zvýšit unikátními opčními QM moduly pro řízení jakosti:

 • QM Meltpool 3D - Systém lze dovybavit sledováním tavného bodu v reálném čase, které nahrazuje následnou rentgenovou nebo CT kontrolu a může odhalit případné vady stavby (letectví a medicína).
 • QM Coating - Lze sledovat a vyhodnocovat nanášení vrstvy – v případě nedostatečného dávkování zopakuje nanesení prášku, pokud je dávkování naopak nevyužito postupně dávkování snižuje pro hospodárnost provozu.
 • QM Powder - Pro regeneraci práškového materiálu je možné základní interní prosévačku nahradit produktivnější externí prosévačkou, která je schopna prosít např. 10 kg oceli za 10 minut. Pro hliníkové a titanové aplikace je tato opce povinná.
 • QM LiveView - Dále je možno přenášet obrazový záznam samotné stavby pro vzdálenou kontrolu nebo pro umístění na web.

 

Další moduly QM Laser, QM Atmosphere a QM Documentation - pro sledování výkonu laseru, zbytkového kyslíku a tvorbu protokolu stavby - jsou součástí základní výbavy stroje.

 

Uživatelské prostředí je graficky velmi názorné a obsluha tak nemusí mít obavy z neúmyslných chyb. Řídicí systém běží na platformě Windows, strojní data generovaná z 3D modelů je možno do systému přenést pomocí USB disku nebo přes síťové připojení k Vaší firemní síti.

 

Pro přípravu jsou dostupné dva CAM systémy:

 • Materialise Magics – je výchozím softwarem pro široké spektrum aplikací s možností dovybavení o moduly rozšiřující jeho možnosti.
 • 3shape CAMbridge – je SW specializovaný pro dentální aplikace s vyšší úrovní automatizace přípravy dat a organizace zakázek.

 

Další úkony:

 • Školení pro obsluhu stroje a SW (včetně CAM) v českém jazyce u zákazníka, případně ve školicím středisku v Lysé nad Labem.
 • Kompletní servis a aplikační podpora se základnou v ČR
 • Školení a instalace je zahrnuta v ceně stroje
   

 

 


Copyright Misan s.r.o. 2002 - 2020
Misan s.r.o.
Ke Vrutici 1795
289 22 Lysá nad Labem
+420 325 551 440
+420 325 551 062
+420 325 552 924
+420 602 311 796 (hotline servis)
lysa@misan.cz