Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Aditivní technologie - Okuma - LMD

Technologie LMD implementovaná do strojů Okuma Laser EX rozšiřuje výkonná multifunkční obráběcí centra o další schopnosti. Možnost polohování nástroje vůči obrobku v pěti osách je přenesena také na laserovou hlavu, pod kterou lze přivádět kovový prášek k okamžitému přivaření.

LMD se využívá k navařování složitých geometrií na povrch obráběného tvarového polotovaru, které by jinak bylo zdlouhavé obrábět, jako například lopatky. Je možné také provádět opravy poškozených částí odfrézováním vady a navařením nového materiálu s následným obrobením. Navařovaným materiálem může být kov s jinými vlastnostmi, než má základní materiál. Například Inconel 625, nástrojová či korozivzdorná ocel nebo Stellite 6.

Rozdíl od ostatních aditivních technologií (DMLM a EBM) spočívá v tom, že vrstvení není omezeno na horizontální rovinu, ale materiál je možné nanášet i na různé tvarové a rotační plochy. Práškovým materiálem není nutné vyplňovat celý stavební prostor a neřeší se podpůrné struktury. Materiál se nanáší pouze na místa, kde je zapotřebí. Nanesený materiál je možné v definovaných intervalech obrábět. Obrábění nanesené geometrie se ostatně přímo očekává. Aditivní i obráběcí operace probíhají v jednom stroji na jedno upnutí.

Další laserová hlava slouží k povrchovému kalení laserem po křivce.

 


 


Copyright Misan s.r.o. 2002 - 2024
Misan s.r.o.
Ke Vrutici 1795
289 22 Lysá nad Labem
+420 325 551 440
+420 325 551 062
+420 325 552 924
+420 602 311 796 (hotline servis)
lysa@misan.cz