Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Katalog

Arcam EBM A2X

výrobce: Arcam
kat. číslo: A2X

Odvětví
  Výzkum a vývoj
  Vzdělávací instituce
  Vysokoteplotní aplikace


Materiály produkční
  Arcam EBM Ti6Al4V Grade 5
  Arcam EBM Ti6Al4V Grade 23


Materiály vývojové
  Arcam EBM Nickel alloy 718
  Arcam EBM TiAl

Koncepce

 

Stroj má stavební komoru o půdorysu 200 x 200 mm a umožňuje stavět díly do výšky 380 mm. Tvoří jej vždy ovládací část vlevo a výrobní část napravo. A2X je určen především pro vzdělávací instituce a výzkum a vývoj, proto má otevřený software.

 

Stroj vytváří díly postupným vrstvením a natavováním prášku. K natavení používá elektronový paprsek. Výrobní proces probíhá ve vakuu za vysokých teplot. Princip funkce a polohování paprsku je obdobný jako u starších obrazovek s katodovou trubicí, kde soustava cívek ostří a vychyluje elektronový paprsek.


Vysoká rychlost pohybu svazku, která není limitována pohybem mechanických částí, umožňuje udržovat až 70 tavných bodů současně. Tato funkce se nazývá MultiBeam™.
Vysoká teplota redukuje pnutí dílů při stavbě. V případě titanu tak není potřeba následné tepelné zpracování. Navíc se výrazně snižuje nutnost díly podepírat.

 

Kromě dílů dochází při stavbě také k předehřevu okolního prášku. Prášek tím vytvoří kolem dílů slepenec, který lépe odvádí teplo a díly podepírá. Navíc je možné díly bez podpěr stohovat na sebe. Slepenec se po stavbě rozruší v otryskávací stanici pomocí volného prášku, a tím se hotové díly uvolní.

 

Materiály vyrábí firma AP&C metodou plazmové atomizace. Zrnitost je vyšší než u laserových technologií, proto nehrozí u reaktivních materiálů spontánní vznícení. Výroba hrubší frakce má vyšší výtěžnost, proto je práškový materiál pro EBM také levnější.

 

Systémy pro sledování kvality:

 • LayerQam
  • detekce a záznam chyb pomocí obrazového snímače
  • možnost tvorby chybového protokolu pro potřeby certifikace výrobního procesu
 • xQam
  • snímač sledující úroveň rentgenového záření v komoře
  • používá se pro automatickou kalibraci svazku
  • v budoucnu může být vyvinuta i funkce elektronového mikroskopu

K přípravě dat slouží CAM software Materialise Magics s možností rozšíření o další moduly.

 

Systém tvoří stroj s příslušenstvím, které zahrnuje:

 • Stanici pro vyjmutí dílů – otryskání slepence
 • 2 vysavače – pro špinavý a čistý prášek
 • Prosévačku prášku ze slepence a čistého vysavače
 • Chladič – samostatný nebo společný
 • Zdviž pro stavební komoru a práškové kontejnery

Provozovatel dále zajišťuje:

 • Stlačený vzduch
 • Helium pro stavební proces a chladnutí – 2-4 lahve ročně
 • Hygienicky čistý pracovní stůl a nářadí
 • Hasicí přístroj třídy D
 • Schůdky se 4-5 schody (cca 1 m) pro údržbu stroje 


Copyright Misan s.r.o. 2002 - 2021
Misan s.r.o.
Ke Vrutici 1795
289 22 Lysá nad Labem
+420 325 551 440
+420 325 551 062
+420 325 552 924
+420 602 311 796 (hotline servis)
lysa@misan.cz