Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Detail článku

Rozvoj automatizace v oblasti obráběcích strojů

Mazak
15. 4. 2011 08:41
Čtenářů: 11116
Automatizace je jedním z nejfrekventovanějších slov současnosti. Je jím zaslouženě, neboť díky informačním technologiím prostupuje všemi obory lidské činnosti a stala se jedním z význačných kritérií hodnocení schopností a celkové úrovně jednotlivce, společnosti i lidstva jako celku.

 

Automatizuje se vše s cílem zvýšit kvalitu, zvýšit kapacitu, zvýšit efektivnost, úroveň řízení, zajistit spolehlivost, zlepšit pracovní prostředí, ulehčit lidem život a zároveň klást větší požadavky na ty, kteří ji neustále vyvíjejí a zdokonalují, i na ty, kteří ji stále ještě obsluhují. Automatizace přináší i negativní aspekty, které se zatím nedaří zcela uspokojivě řešit. Jsou to dopady na životní prostředí, vznik nových civilizačních chorob a narůstání rozdílu mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.

 Mazak Paletech s tříúrovňovým zásobníkem palet
Mazak Paletech s tříúrovňovým zásobníkem palet (základní sestava)


Automatizace významně ovlivňuje výrobní činnosti všech oborů. Vzhledem k tomu, že v samotném srdci výroby stojí vždy výrobní zařízení, chceme na příkladu největšího světového výrobce obráběcích strojů představit, jak mohou být stroje v rámci široké škály opcí vybaveny automatizační technikou – v našem případě jde o automatizaci manipulace s materiálem a následné kontrolní činnosti na hotovém obrobku.

 

 

Detail manipulátoru a zásobníku palet

Manipulace s obrobky u obráběcích center
Tak jako i ostatní výrobci obráběcích strojů má japonská společnost Yamazaki Mazak své stroje vybavené již ve standardu jednotkami manipulace polotovarem i hotovými obrobky. Veškerá vodorovná centra Mazak mají standardně  dvoupaletový  výměník umožňující základní manipulaci v překrytém čase obrábění. U svislých center s pojezdným stojanem typu Mazak VTC je ve výbavě přepážka s elektronickým rozhraním umožňujícím využívat každou polovinu stroje samostatně, tedy také dvoupaletový systém.

Svislá frézovací centra s křížovým stolem lze opčně dovybavit výměnou palet prostřednictvím přesouvačů, které technologickou paletu (v tomto případě celý vrchní díl stolu stroje) přesunou mimo vlastní pracovní prostor a opět založí druhou paletu. Systém je obdobný jako při posunování železničních vagónů na nákladovém nádraží. U portálových frézovacích center se využívá taktéž shodného principu.

 

Soustružnická centra a pracovní buňky
Pro soustružnická centra je ve formě příslušenství k dispozici interface pro připojení podavače tyčí a několik typů nakládacích i vynášecích zařízení obrobků. CNC soustruhy mohou být dále vybaveny samostatným portálovým robotem Mazak s autonomním řízením nebo jen rozhraním pro zákaznickou aplikaci průmyslového robotu s manipulací přes přední dveře. Svislé soustruhy typu Mazak  e-Integrex mohou být dodány v modifikaci pro zařazení do pružných výrobních systémů (Mazak Paletech, Mazak FMS) zkompletovaných z různých typů obráběcích strojů Mazak. Soustružnická stejně jako vodorovná obráběcí centra Mazak jsou nabízena i v provedení inteligentní pracovní buňky s průmyslovým robotem pod názvem Mazak e-bot cell 720.  Robot vybavený vizuálním systémem je schopný provádět výměnu přípravků a zajistit bezobslužný provoz buňky po dobu 720 hodin (3 směny po dobu jednoho měsíce). Buňka e-bot cell 720 může být zařazena i do pružného výrobního systému Mazak Paletech.

 

Velkokapacitní výrobní systém Mazak Paletech

Pružné výrobní systémy
Pružné výrobní systémy typu Mazak Paletech lze dělit dle počtu vrstev, do nichž jsou palety ukládány. Mazak dodává 1 až 3 úrovňový systém anebo v kombinaci s regálovým zakladačem dle volby zákazníka. Další členění může být dle velikosti palety (přičemž platí, že lze vždy pracovat se dvěma sousedními velikostmi palet v jediném systému). Do jednoho systému Paletech je možné zařadit i stroje z různých modelových řad – například vodorovná obráběcí centra společně se svislými pětiosými frézovacími centry a multifunkčními svislými soustružnickými stroji. S podklady výrobce si doslova každý může z nabízených stavebnicových modulů sestavit svůj vlastní pružný výrobní systém.

Základní konfigurace stavebnice sestává z jednoho stroje, šesti úložných míst pro palety a jedné nakládací stanice. Tuto sestavu pak může zákazník sám libovolně rozšiřovat až do výrobního systému s 16ti obráběcími centry, 240 paletami a robotizovaným systémem nástrojového hospodářství (FMS).

Pružné výrobní systémy Mazak Paletech znamenají i vyšší úroveň řízení výroby. Velice komfortní management paletového hospodářství přivede uživatele až ke kybernetickým výrobním střediskům s on-line plánovacím systémem, který kompletně zohledňuje lidské i hmotné zdroje a automaticky provádí korekce plánu dle skutečného stavu výroby. K tomu nejsou třeba žádné průvodky ani čárové kódy, stačí občas monitorovat aktuální stavy na jednotlivých pracovištích a schvalovat nebo provézt drobné úpravy automaticky generovaného a aktualizovaného plánu. Vlastní kompletací Mazak Paletechu překonáváme předěl mezi automatizační vybaveností stroje od výrobce a následnými aplikacemi na straně uživatele. Délku bezobslužného provozu Paletechu lze prodloužit aplikací průmyslového robotu u nakládací stanice.

 

Doplnění obráběcích strojů roboty
Obdobně lze roboty vybavovat i jednotlivé stroje nebo více strojů. Tyto kombinace mají výhodu v tom, že není třeba se omezovat na jediného výrobce strojů a lze sestavovat buňky různých výrobců strojů a dodavatelů měřících a kontrolních jednotek.

Níže uvádíme příklad aplikace robota Nachi, typ MR20, společně se soustružnickým centrem Mazak a vysokorychlostním frézovacím centrem Brother. Tento sedmi-osý robot vyniká zejména kompaktností a dobrou dostupností ramene robota do míst, kam by se klasický 6-ti osý robot nedostal. Této výhody bylo využito při umístění robota mimo hlavní nakládací prostor, čímž se zachovala možnost ručního zakládání kusů do obráběcího centra pro použití v kusové výrobě, kdy je z hlediska času nevýhodné seřizovat průmyslový robot.

Výrobní buňka s robotem Nachi

 

V tomto konkrétním případě se jedná o zapojení průmyslového robota MR20 do výrobní linky s CNC soustružnickým centrem MAZAK QTNX100 a obráběcím centrem Brother TC-S2D s následnou kontrolou závitu a gravírováním na hotový výrobek. Polotovar je odebírán robotem ze zakládacího dopravního pásu a založen do soustružnického centra. Následuje soustružení a přesun rozpracovaného dílu robotem do obráběcího centra. Po kompletním obrobení je každý kus zkontrolován (automatickou jednotkou pro kontrolu závitů) s eventuelním vyřazením neshodných výrobků a následně přesunut k označení na gravírovacím zařízení. Hotový výrobek je po této operaci odložen na vynášecí dopravní pás a transportován mimo prostor výrobní buňky.

Detail činnosti robota ve výrobní buňce

 

Automatizace ve světle dneška
Automatizace je oborem, který poskytuje rozsáhlé možnosti aplikací a modifikací pro splnění nejrůznějších technických zadání. Článek poskytuje stručný náhled na tuto problematiku z pohledu významného světového výrobce číslicově řízených obráběcích strojů a tuzemského dodavatele těchto strojů. Automatizace obráběcích strojů je jistě perspektivní oblastí, která našla v České Republice zatím výraznější uplatnění prakticky jen v automobilovém průmyslu.

Nezapomínejme na automatizaci při investičních úvahách o rozšiřování provozů v souvislosti s nárůstem výroby, které nastalo po období útlumu. Nenechávejme automatizaci jen ve vzpomínkách na minulost v souvislosti se současným rozebíráním a šrotováním jednoho ze světově prvních pružných výrobních systémů v Olomouci. Vzpomeňme a oživme myšlenky jednoho z tvůrců tohoto systému a nestora tuzemského oboru výrobních strojů, Ing. Jaromíra Zeleného, CSc. († 23.3.2011)!

Ing. Ondřej SVOBODA, Ph.D.

Přílohy dokumentu


Článek v měsíčníku MM Průmyslové spectrum 4/2011

velikost: 0.74 MB

zobrazit soubor

Copyright Misan s.r.o. 2002 - 2024
Misan s.r.o.
Ke Vrutici 1795
289 22 Lysá nad Labem
+420 325 551 440
+420 325 551 062
+420 325 552 924
+420 602 311 796 (hotline servis)
lysa@misan.cz