Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Katalog

Concept Laser
M LINE FACTORY

výrobce: Concept Laser
kat. číslo: M LINE FACTORY

Odvětví
  Sériová výroba
  Pružný výrobní systém


Materiály a parametry
  CoCrMo
  Ni718

Koncepce

 

M LINE FACTORY je především vysoce produktivním, škálovatelným řešením pro sériovou a pružnou výrobu, ale může také posloužit jako samostatný systém s rozměrem palety 500 x 500 mm.


Tento modulární systém se skládá z výrobní a manipulační jednotky. Ty mohou být stavebně odděleny nebo spojeny v jeden celek. Je možné kombinovat libovolný počet výrobních a manipulačních jednotek, případně je se vzrůstající produkcí postupně přidávat.


Výrobní jednotka s procesní komorou je vybavena laserovými generátory, 3D optickým systémem a okruhem inertní atmosféry. Jednotku je možné vybavit 1, 2 nebo 4 lasery o výkonech 400 nebo 1000 W. 


Manipulační jednotka slouží pro přípravu, vyjímání dílů a nakládání s práškem. Je vybavena práškovým hospodářstvím včetně integrované prosévačky. Jednotku je možné obsluhovat nezávisle na provozu výrobních jednotek. V případě systému s více materiály se pro vyšší produktivitu předpokládá alespoň jedna manipulační jednotka pro každý materiál.


V obou jednotkách jsou podélně orientované tunely, které se spojením jednotek také propojí. V nich se pohybují tři oddělené flexibilní moduly:

 • Dávkový modul
 • Stavební modul
 • Přepadový modul

V případě dokončení stavby z procesní komory odjede pouze stavební modul, který je rychle nahrazen novým s prázdnou paletou. V případě spotřebování prášku v dávkovém modulu, dojde opět k jeho výměně při krátkém přerušení stavby. Analogicky se chová i přepadový modul.


V případě nutnosti přesunu modulu mimo tunel (mezi oddělenými jednotkami) se využívá bezpečných přepravních modulů s definovanou dráhou.


Nanášení prášku je zde také optimalizováno. V průběhu cyklu koná nanašeč dvouosý pohyb, aby při zpětném pohybu nepřekážel expozici. Navíc má v případě potřeby možnost automatické výměny břitu bez seřizování.


Mezi výhody systému M LINE FACTORY patří:

 • Možnost kombinace výrobních a manipulačních jednotek
 • Přesuny modulů jsou možné kdykoliv, dokonce i během procesu stavby
 • Oddělena manipulace a výroba – souběh pracovních procesů
 • Téměř žádné prostoje (24/7 výroba)
 • Snadné rozšiřování systému
 • Velká stavební komora při malém půdorysu stroje
 • Zahájení procesu nevyžaduje ruční zásah
 • Zvýšení stavební rychlosti díky více laserům
 • Nanašeč se nevrací zpět přes stavební modul – nezpožďuje expozici


K ovládání celého systému je vyvinut SW balík CL WRX 3.0, jehož součástí je:

 • CL WRX Production - řídicí systém výrobní jednotky,
 • CL WRX Processing - řídicí systém manipulační jednotky,
 • CL WRX Manager - nadřazený systém pro plánování a sledování výroby,
 • CL WRX Server - serverový systém pro správu výrobních dat,
 • CL WRX Office - kancelářský systém pro přípravu staveb a výrobních parametrů


Pro přípravu vstupních dat je dostupný CAM systém:

 • Materialise Magics – je výchozím softwarem pro široké spektrum aplikací s možností dovybavení o moduly rozšiřující jeho možnosti.

 

 

 


Copyright Misan s.r.o. 2002 - 2024
Misan s.r.o.
Ke Vrutici 1795
289 22 Lysá nad Labem
+420 325 551 440
+420 325 551 062
+420 325 552 924
+420 602 311 796 (hotline servis)
lysa@misan.cz