Arcam EBM Q10plus
Odvětví
  Výroba implantátů

Materiály produkční
  Ti6Al4V Grade 5
  Ti6Al4V Grade 23

Materiály vývojové
  Ti6Al4V Grade 2
  CoCr
  Pure Copper


Koncepce

 

Stroj má stavební komoru o půdorysu 200 x 200 mm a umožňuje stavět díly do výšky 180 mm. Tvoří jej vždy ovládací část vlevo a výrobní část napravo. Q10plus je určen především pro výrobu implantátů.

 

Stroj vytváří díly postupným vrstvením a natavováním prášku. K natavení používá elektronový paprsek. Výrobní proces probíhá ve vakuu za vysokých teplot. Princip funkce a polohování paprsku je obdobný jako u starších obrazovek s katodovou trubicí, kde soustava cívek ostří a vychyluje elektronový paprsek.


Vysoká rychlost pohybu svazku, která není limitována pohybem mechanických částí, umožňuje udržovat až 70 tavných bodů současně. Tato funkce se nazývá MultiBeam™.
Vysoká teplota redukuje pnutí dílů při stavbě. V případě titanu tak není potřeba následné tepelné zpracování. Navíc se výrazně snižuje nutnost díly podepírat.

 

Kromě dílů dochází při stavbě také k předehřevu okolního prášku. Prášek tím vytvoří kolem dílů slepenec, který lépe odvádí teplo a díly podepírá. Navíc je možné díly bez podpěr stohovat na sebe. Slepenec se po stavbě rozruší v otryskávací stanici pomocí volného prášku, a tím se hotové díly uvolní.

 

Materiály vyrábí firma AP&C metodou plazmové atomizace. Zrnitost je vyšší než u laserových technologií, proto nehrozí u reaktivních materiálů spontánní vznícení. Výroba hrubší frakce má vyšší výtěžnost, proto je práškový materiál pro EBM také levnější.

 

Systémy pro sledování kvality:

K přípravě dat slouží CAM software Materialise Magics s možností rozšíření o další moduly.

 

Systém tvoří stroj s příslušenstvím, které zahrnuje:

Provozovatel dále zajišťuje:

 


Technická data

Stavební prostorx,y,z: 200 x 200 x 180 mm
Výkon svazku3 000 W
Typ katodykrystal  
Min. průměr ohniska svazku140 μm
Max. rychlost pohybu elektronového svazku8 000 m/s
Aktivní chlazenívodní chladič  
Tlak vakua v komoře před startem5 x 10-4 mbar
Stavební atmosféra (parciální tlak He)4 x 10-3 mbar
Spotřeba helia - v procesu1 l/h
Spotřeba helia - chladnutí50 - 75 l/stavbu
Připojení a příkon3 x 400 V, 32 A, 7  kW
Rozměry stroje (Š x H x V)2060 x 1066 x 2608 mm
Hmotnost stroje1681 kg