Arcam EBM Spectra L
Odvětví
  Letecká výroba
  Vysokoteplotní aplikace


Materiály produkční
  Arcam EBM Ti6Al4V Grade 5
  Arcam EBM Ti6Al4V Grade 23


Koncepce

 

Stroj má stavební komoru kruhového půdorysu o průměru 350 mm a umožňuje stavět díly do výšky 430 mm. Tvoří jej vždy ovládací část vlevo a výrobní část napravo. Spectra L je určen především pro leteckou výrobu, vysokoteplotní aplikace a zpracování materiálů náchylných k praskání.

 

Stroj vytváří díly postupným vrstvením a natavováním prášku. K natavení používá elektronový paprsek. Výrobní proces probíhá ve vakuu za vysokých teplot, překračujících 1000 °C. Princip funkce a polohování paprsku je obdobný jako u starších obrazovek s katodovou trubicí, kde soustava cívek ostří a vychyluje elektronový paprsek.


Vysoká rychlost pohybu svazku, která není limitována pohybem mechanických částí, umožňuje udržovat až 70 tavných bodů současně. Tato funkce se nazývá MultiBeam™.
Vysoká teplota redukuje pnutí dílů při stavbě. V případě titanu tak není potřeba následné tepelné zpracování. Navíc se výrazně snižuje nutnost díly podepírat.

 

Kromě dílů dochází při stavbě také k předehřevu okolního prášku. Prášek tím vytvoří kolem dílů slepenec, který lépe odvádí teplo a díly podepírá. Navíc je možné díly bez podpěr stohovat na sebe. Slepenec se po stavbě rozruší v otryskávací stanici pomocí volného prášku, a tím se hotové díly uvolní.

 

Materiály vyrábí firma AP&C metodou plazmové atomizace. Zrnitost je vyšší než u laserových technologií, proto nehrozí u reaktivních materiálů spontánní vznícení. Výroba hrubší frakce má vyšší výtěžnost, proto je práškový materiál pro EBM také levnější.

 

Systémy pro sledování kvality:

K přípravě dat slouží CAM software Materialise Magics s možností rozšíření o další moduly.

 

Systém tvoří stroj s příslušenstvím, které zahrnuje:

Provozovatel dále zajišťuje:

 

 


Technická data

Stavební prostorø,h: 350 x 430 mm
Výkon svazku4 500 W
Typ katodykryslal  
Min. průměr ohniska svazku μm
Max. rychlost pohybu elektronového svazku m/s
Aktivní chlazení  
Tlak vakua v komoře před startem5 x 10-4 mbar
Stavební atmosféra (parciální tlak He)4 x 10-3 mbar
Spotřeba helia - v procesu l/h
Spotřeba helia - chladnutí l/stavbu
Připojení a příkon3 x 400 V, 32 A, 13 kVA  kW
Rozměry stroje (Š x H x V) mm
Hmotnost stroje kg