Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Misan - Projekt Educa
Název projektu:
Zvýšení odborných kompetencí v servisní a aplikační činnosti pracovníků společnosti Misan s.r.o. v oblasti velmi složitých víceprofesních CNC obráběcích strojů

Reg. číslo: CZ.1.04/1.1.04/60.00067
Datum zahájení: 1.11.2010
Datum ukončení: 31.10.2012

Účelem dotace je zvýšení odborných znalostí a dovedností v servisní a aplikační činnosti stávajících pracovníků společnosti Misan s.r.o., sekundárně pak na zvýšení jejich kompetencí v oblasti komunikace, asertivity, péče o zákazníka a pedagogického minima.

Forma realizace:
1. Specifické vzdělávání
Ucelený soubor teoretických a praktických školení pracovníků oddělení servisu a aplikací Misan s.r.o. na stroje typu Mazak Integrex, Mazak Variaxis, Mazak HyperVariaxis všech typů a velikostí zaměřený zejména na následující oblasti:

 • Nastavení servopohonů lineárních os
 • Nastavení servopohonů a prstencových motorů Mitsubishi u rotačních os
 • Lineární motory na strojích Mazak
 • Vřetena obráběcích strojů
 • Obrábění na víceprofesních strojích
 • Programování víceprofesních a 5ti osých center
 • Zvláštní příslušenství víceprofesních strojů
 • Nástroje a přípravky pro 5ti osé obrábění
 • Přístroje na kontrolu přesnosti interpolace a polohování lineárních a rotačních os

2. Obecné vzdělávání
Intenzivní školení zaměřené na dvě klíčové oblasti pro zvýšení komunikačních a pedagogických dovedností pracovníku Misan s.r.o.:

 • Psychologie chování a pracovní činnosti u zákazníka
 • Interní lektoři

Stav ke dni 25.11.2010
Probíhají výběrová řízení na:

 • obecné vzdělávání
 • specifické vzdělávání
 • dodávky vybavení

Termín odevzdání nabídek: 29.11.2010, 13:00 hod.

Stav ke dni 7.1.2011
V prosinci 2010 proběhlo vyhodnocení obdržených nabídek z nichž vyšly vítězně nabídky společností Institut Inpro a.s. - obecné vzdělávání a Nicholas Austin – specifické vzdělávání. S oběma společnostmi byla uskutečněna jednání o časové a věcné realizaci projektu a byly podepsány smlouvy na dodávku realizace obou typů vzdělávání.

Stav ke dni 1.2.2011
Zahájili jsme vzdělávací kurzy.

Stav ke dni 30.4.2011
První modul specifické části přednášek zaměřený na „Řízení lineárních os CNC obráběcích strojů" v projektu označený 4.04.01 byl přednášejícím zakončen v polovině dubna. Kurz probíhal ve třech samostatných formách:
1. Teoretický úvod do problematiky
2. Prostředky, způsoby aplikace a metody seřizování použité na jednotlivých typech strojů
3. Praktické aplikace, vlastní měření a seřizování na obráběcích strojích

Bezprostředně po ukončení prvního modulu bylo provedeno vyhodnocení a  zahájen modul 2 zaměřený na Pohony rotačních os.

Do konce dubna proběhly i úvodní kurzy měkkých dovedností. Kurzy byly realizovány externě ve školicím středisku realizátora školení.

Fotogalerie:


#1


#2


#3

Nick Austin - přednáška
#4 Nick Austin - přednáška

Nick Austin - prakticky u stroje
#5 Nick Austin - prakticky u stroje


Copyright Misan s.r.o. 2002 - 2024
Misan s.r.o.
Ke Vrutici 1795
289 22 Lysá nad Labem
+420 325 551 440
+420 325 551 062
+420 325 552 924
+420 602 311 796 (hotline servis)
lysa@misan.cz